TAKLÄGGNING: ATT SKYDDA HEMMETS KRONA

Takläggning är en kritisk komponent för ett hem, en slags krona som skyddar oss från väder och vind. Oavsett om det är ett nytt takprojekt eller en reparation är takläggning en investering i hemmets struktur, estetik och långsiktiga hållbarhet. Låt oss utforska vikten av takläggning och vad det innebär för ett hem.

1. ETT TAKS KÄRNA:

Taket är en av de viktigaste delarna av ett hem, och dess roll sträcker sig långt bortom det estetiska. Det fungerar som en barriär mot regn, snö, hagel och solens strålar. En professionellt installerad och underhållen takstruktur är avgörande för att skydda hela hemmet och dess invånare.

2. MATERIALVAL: EN EKONOMISK OCH ÄSTETISK BALANS:

Vid takläggning är valet av material en nyckelfaktor. Olika material, såsom tegel, betong, metall och komposit, har sina egna fördelar och nackdelar. Valet av material påverkar inte bara takets hållbarhet utan också estetiken och kostnaden för installation och underhåll. Att hitta rätt balans mellan ekonomi och estetik är avgörande för ett framgångsrikt takläggningsprojekt.

3. TAKLÄGGARE JÄRFÄLLA: ATT ÅTERSTÄLLA OCH FÖRLÄNGA LIVSLÄNGDEN:

Tid och väder kan slita hårt på ett tak, och ibland krävs renovering för att återställa dess funktion och estetik. Takrenovering kan innefatta reparation av läckor, byte av skadade takpannor eller en fullständig omläggning av takmaterialet. Det är ett tillfälle att inte bara återställa takets funktion utan också att ge hemmet en ny och fräsch utstrålning.

4. MILJÖANSVAR: ÅTERVINNING OCH ENERGIEFFEKTIVITET:

I dagens miljömedvetna samhälle är takläggning även en fråga om hållbarhet. Många nya takmaterial är tillverkade med tanke på återvinning och energieffektivitet. Gröna tak, solpaneler och reflekterande ytor är exempel på innovationer som inte bara skyddar hemmet utan också minskar miljöpåverkan.

5. DIN TAKLÄGGARE STOCKHOLM OCH UNDERHÅLL:

Takläggning är inte en uppgift för amatörer. Att anlita professionella takläggare är avgörande för att säkerställa att taket installeras korrekt och håller högsta kvalitet. Regelbundet underhåll är också viktigt för att förebygga problem och förlänga takets livslängd.

Sammanfattningsvis är takläggning en integrerad del av hemmets välbefinnande och struktur. Att välja rätt material, genomföra regelbundet underhåll och investera i professionell installation är nycklar till att säkerställa att ditt hem har en stark och pålitlig “krona” över huvudet.

Takläggning är mer än bara en praktisk förfaring – det är ett hantverk som förenar det konstnärliga och det tekniska på ett unikt sätt. Varje aspekt av takläggningsprocessen, från materialvalet till installationen, kräver en kombination av expertis, precision och estetiskt kunnande.

1. MATERIALVALET OCH ESTETIKEN:

När det gäller takläggning är valet av material lika mycket en konstnärlig beslut som det är en teknisk. Tegel ger en rustik charm medan metall kan skapa en modern och industriell estetik. Även färgen och formen på takpannorna påverkar hemmets utseende. En skicklig takläggare måste ha ett öga för estetik och förstå hur materialval påverkar helheten.

2. PRECISION I INSTALLATIONEN VID TAKPAPP STOCKHOLM:

Installationen av takmaterial är en konstform i sig. Varje takpanna eller skikt av takfilt måste placeras med precision för att säkerställa en vattentät barriär. Korrekt installation är nödvändig inte bara för att skydda hemmet mot väder och vind utan också för att säkerställa att taket har rätt hållbarhet och livslängd.

3. KOMPLICERAD DESIGN OCH TAKVINKLAR:

Tak kommer i olika former och vinklar, och skickliga takläggare har kompetens att hantera komplexa takdesigner. Oavsett om det är ett valmat tak, sadeltak eller ett pulpettak, kräver varje arkitektonisk utformning specifik expertis för att säkerställa att taket inte bara är funktionellt utan också harmoniserar med hemmets övergripande estetik.

4. REPARATIONER OCH ÅTGÄRDER:

Takläggningens hantverk sträcker sig även till reparationer och åtgärder. Att identifiera och korrigera takläckor, byta ut skadade takpannor eller återställa takets integritet efter en storm kräver skicklighet och erfarenhet. Skickliga takläggare vet hur man diagnostiserar problem och utför reparationer för att förlänga takets livslängd.

5. SÄKERHET OCH OMSORG:

Takläggningens hantverk inkluderar också säkerhetsaspekter. Arbete på tak kräver korrekt säkerhetsutrustning och följsamhet med branschstandarder. Omsorg om arbetsplatsen och att minimera påverkan på kundens liv under installation eller reparation …

Deras arbete gör skillnad 

I dagens samhälle kämpar vi alla med en ständigt ökande tidsbrist. Livets tempo accelererar, och många av oss slits mellan arbete, familj och andra åtaganden. Städningen av våra hem och arbetsplatser är en av de uppgifter som tenderar att glömmas bort i denna stressiga vardag. För många är det en belastning som inte bara påverkar vår fysiska hälsa, utan också vårt välbefinnande. Här vill vi belysa de fördomar som ibland riktas mot städfirmor och lokalvårdare, och samtidigt betona deras viktiga roll i samhället.

Fördomar om byggföretag Stockholm och lokalvårdare är, tyvärr, alltför vanliga. Många tror felaktigt att det är ett enkelt och okvalificerat yrke som kräver minimalt arbete. Denna missuppfattning har sitt ursprung i okunskap och bristande insikt om det komplexa arbete som städproffs utför dagligen. De ansvarar för att upprätthålla renligheten i våra offentliga byggnader, arbetsplatser och privata hem. Deras arbete är en grundläggande pelare för vår hälsa och vårt välbefinnande.

För det första, offentliga byggnader, såsom skolor, sjukhus och kontor, är platser där många människor samlas. Därmed är renlighet och hygien av yttersta vikt för att förebygga sjukdomar och skydda allmänhetens hälsa. Lokalvårdare ser till att dessa utrymmen är sanitära och säkra. Trots detta har de ofta upplevt fördomar som ifrågasätter värdet av deras arbete.

Men det är inte bara i offentliga byggnader där deras arbete spelar en avgörande roll för att platsbygga kök IKEA. Privata hem är också beroende av deras tjänster, särskilt i dagens hektiska tider. Många människor kämpar för att hinna med arbete och familj, och städning blir en betungande börda. Här kommer städfirmorna in i bilden. De erbjuder tjänster som flyttstädning och hemstädning, vilket ger lättnad och komfort till de som behöver det. Hemstädning kan skräddarsys efter individuella behov och kan vara antingen kontinuerlig eller som en sporadisk lösning. Detta hjälper människor att upprätthålla en hälsosam och trivsam boendemiljö, samtidigt som de frigör värdefull tid som annars skulle ägnas åt städning.

En annan intressant aspekt av fördomar gentemot städfirmor är hur dessa fördomar förändras när människor kommer i direkt kontakt med dessa yrkesgrupper. Många skolor erbjuder prao, praktikplats för elever, och ibland placeras eleverna hos städfirmor. Efter att ha upplevt detta arbete på nära håll, vittnar många elever om hur deras fördomar krossades. De inser att det inte bara handlar om att putsa fönster eller dammsuga golv, utan att det är en fysiskt krävande uppgift som kräver precision och engagemang. Denna insikt har lett till en ökad respekt för städfirmor och lokalvårdare.

Det är viktigt att inse att dessa yrkesgrupper är mer än bara “städare” som är där för att platsbygga garderob IKEA. De är hälsovårdspersonal som arbetar i tysthet för att hålla våra miljöer säkra och hygieniska. Deras arbete är en kritisk komponent i samhället, och deras insatser går ofta obemärkta förbi. Det är dags att sluta se ner på dem och istället uppskatta den ovärderliga tjänst de tillhandahåller.

Sammanfattningsvis, fördomar mot städfirmor och lokalvårdare är orättvisa och ogrundade. Deras arbete är av största vikt för vår hälsa och välmående, både i offentliga byggnader och privata hem. Människor som har haft möjlighet att komma i kontakt med dessa yrkesgrupper genom prao eller på annat sätt, har ofta fått en ny och djupare förståelse för det arbete de utför. Det är hög tid att avlägsna de fördomar som omger dessa yrken och istället uppmärksamma och hedra de städfirmor och lokalvårdare som är osynliga änglar som arbetar för vår hälsa och vårt välbefinnande.

 …

Är det farligt att lägga tak?

Att lägga tak är en vanlig uppgift vid renoveringar och byggnadsprojekt, men det kan också vara farligt. Olyckor som resulterar i skador är inte ovanliga, och det är viktigt att förstå varför så många skadar sig när de ska lägga tak. Här är några vanliga orsaker till takrelaterade olyckor.

 1. Otillräcklig utbildning och erfarenhet (dvs av folk som inte jobbar inom takläggning Stockholm)

Att lägga tak kräver specialiserad utbildning och erfarenhet, vilket inte alla har. Många som försöker lägga tak på egen hand har inte tillräcklig utbildning eller erfarenhet och kan därför inte identifiera faror eller risker på arbetsplatsen. Detta kan leda till olyckor som fall eller skador med verktyg.

 1. Dålig planering och förberedelse

Att lägga tak kräver en noggrann planering och förberedelse, inklusive att ha rätt verktyg, skydd och utrustning. Många som försöker lägga tak på egen hand gör inte tillräckligt med förberedelser eller har inte rätt verktyg och utrustning. Detta kan öka risken för skador eller olyckor på arbetsplatsen.

 1. Svåra arbetsförhållanden

Att lägga tak kan vara farligt på grund av de svåra arbetsförhållandena. Arbetet kräver ofta att man klättrar upp på taket och arbetar i höga höjder och ojämna ytor. Dåliga väderförhållanden som regn, snö och is kan också öka risken för olyckor.

 1. Brister i arbetsmiljön (och tegeltak)

Brister i arbetsmiljön kan också öka risken för skador när man lägger tak. Det kan inkludera dålig belysning, bristande ventilation eller förorenad luft. Det kan också vara farligt om det finns lösa eller trasiga delar på taket eller i arbetsområdet som kan orsaka en olycka.

 1. Stress och trötthet

Att lägga tak kan vara stressande och krävande arbete, vilket kan leda till trötthet och stress. När man är trött eller stressad ökar risken för misstag och olyckor. Det är därför viktigt att ta pauser och att vila när man känner sig trött eller stressad.

Sammanfattningsvis är det viktigt att förstå riskerna med att lägga tak (särskilt plåttak) och att vidta lämpliga åtgärder för att minimera dessa risker. Det inkluderar att ha tillräcklig utbildning och erfarenhet, att planera och förbereda sig noga, att använda rätt utrustning och skydd, att arbeta i en säker arbetsmiljö och att undvika stress och trötthet. Genom att vidta lämpliga försiktighetsåtgärder kan man minska risken för skador och olyckor när man lägger tak.

Det är också viktigt att komma ihåg att vissa typer av tak är farligare än andra, och att vissa byggmaterial och tekniker kan öka risken för olyckor. Till exempel kan metalltak bli hala och farliga att arbeta på om de är våta, medan vissa takmaterial kan innehålla farliga kemikalier eller asbest.

Om du planerar att lägga tak själv, är det viktigt att först undersöka vad som krävs och att se till att du har den rätta utbildningen och erfarenheten. Om du inte känner dig säker på dina färdigheter eller om du inte har rätt utrustning och skydd, är det bäst att anlita en professionell takläggare för att undvika skador och olyckor.

För att skydda dig själv, din takpapp och andra som arbetar med dig på taket, bör du också se till att använda rätt utrustning och skydd. Det inkluderar en säkerhetssele, hjälm, skyddsglasögon och handskar. Du bör också se till att arbetet är säkert genom att placera stegar och arbetsplattformar på ett säkert sätt och genom att undvika arbete i dåligt väder.

Slutligen är det viktigt att du tar hänsyn till säkerheten i alla steg av takläggningsprocessen, från planering och förberedelse till själva arbetet och avslutningen av projektet. Genom att vidta lämpliga försiktighetsåtgärder och att vara medveten om riskerna kan du undvika skador och olyckor och säkerställa att takläggningen utförs säkert och effektivt.…

Hudvårdsprodukter och accessoarer till bra pris

Är du på jakt efter grym hudvård eller snygga accessoarer inför våren? Då har du kommit helt rätt! I det här inlägget har vi valt att lista några produkter som vi tror kommer göra (eller fortsätta göra) succé år 2022! Det är blandat högt och lågt, dyrt och billigt, hudvård och smycken! Spana in hela listan nu på en gång.

 1. Stora och maffiga ringer från Carolin Swedbom. Ju större desto bättre! Vad är inte snyggare än att komplettera en snygg look med ett riktigt statement-smycke i form av en pampig ring? Komplettera gärna med lite nättare armband och halsband för en fulländad outfit.
 2. Exuviance Skinrise Morning Glow är redan en stor favorit hos många och vi förstår verkligen varför. Det är en enkel produkt att använda och den ser riktigt snyggt resultat. Serumindränkta pads kommer fortsätta vara en hit eftersom användningen är så pass enkel. Svep över ansiktet och då får ett omedelbart lyster till ansiktet. Ett tips är att klippa padsen i två så räcker produkten längre.
 3. Dermalogica Glycolic Cleanser är en löddrande rengöringsgel som rengör på djupet. Glykolsyran (AHA-syra från sockerrör) hjälper till att exfoliera huden för en strålande lyster. Trots att den exfolierar huden är den ändå skonsam och återfuktande mot huden. Ett perfekt alternativ till dig som vill få in en mild exfoliering i din hudvårdsrutin.
 4. Filorga Time-Filler Intensive kommer fortsätta vara ett bästsäljande serum inom sin kategori. Det är ett multi-korrigerande serum som jobbar anti-age i huden. Tack vare dess aktiva ingredienser inspirerade av fillersinjektioner kommer du se en tydlig skillnad i huden efter en tids användning. Den hjälper till att korrigera rynkor och ge en ökad fasthet med förbättrad hudkvalitet.
 5. Mantle är ett märke som har vuxit och blivit väldigt populärt. Givetvis tror vi att det kommer fortsätta så även i år! Här hittar du veganska hudvårdsprodukter med superingrediensen CBD. Bland annat deras The Dream Mask som är perfekt torr torr hud som saknar lyster. Kort sagt är det din skönhetssömns bäst vän. Applicera den här masken på kvällen innan du går och lägger dig, för att sedan vakna upp med strålande lyster på morgonen.
 6. Medik8 Press & Glow är en PHA-toner som ger en skonsam och ytlig exfoliering av huden. Fördelen är att den kan användas dagligen för att ge en mer ungdomlig hud med vacker lyster. Kom ihåg att alltid använda solskydd dagtid och extra viktigt är det vid användning av exfolierande produkter i ansiktet.
 7. VERSO Super Eye Cream är ett ögonserum som har blivit hyllat av många. Tack vare dess innehåll av retinol (vitamin A) hjälper den till att motverka ålderstecken i huden. Krämen är anpassad för trötta ögon som behöver få en boost. Viktigt att tänka på vid användning av retinol är att vänja in huden. Börja med 1-2 gånger i veckan och trappa sedan upp användningen efter vad din hud tycker om. Det här gäller generellt vid användning av aktiva ingredienser i hudvård.
 8. ACASIA SKINCARE Hyaluronic Super Serum är precis som namnet antyder: ett superserum! Innehåller bland annat hyaluronsyra i tre olika format, niacinamid och vitamin C. Tillsammans kommer dessa ingredienser stärka huden och reducera rynkor samtidigt som det ger lyster. Vitamin E gör huden mjuk och smidig samtidigt som det stärker hudens fuktbarriär, verkar anti-inflammatoriskt och skyddar huden.

Vi hoppas att du har fått några bra tips på skönhetsprodukter och om du inte har hittat någon ny favorit än kan du spana in daystyle.se – där lär du garanterat hitta någon produkt som passar dig och dina behov.…

Vad du bör tänka på vid fönsterbyten

När du börjar känna att det drar kallt efter golvet eller när du går nära vissa fönster då är det dags för ett fönster eller dörrutbyte. Det blir inte bara dragigare i ditt hem utan även betydligt mer kostsamt att underhålla uppvärmningen av huset. Samt att vinddraget även bidrar till förkylningar och huvudvärk. Det finns däremot en del saker att tänka på innan du påbörjar projektet.

Vilken typ av fönster är rätt för ditt hus

Det är viktigt med val utav fönster, inte bara att utseende passar dig och ditt hus, utan även vilken typ av fönster du ska använda för att få till ditt drömhus. Har du tid och möjlighet att underhålla dina fönster eller bör du välja något mer underhållningsfritt. Här tar vi upp några olika av de vanligare variationerna av fönster som finns ute på marknaden.

 • Pvc-fönster: Dessa fönster är tillverkade av materialet pvc. För att förenkla kan vi säga att det är en sorts lättare men stabil och ändå hållbar plast. Kompositfönster är ett annat namn det går under. Pvc-fönster kan tacka sin långa livslängd, samt goda isoleringsförmåga är huvudanledningarna till den ökade populariteten vi kan se idag.
 • Aluminiumfönster: Äldre träfönster brukar ofta bytas ut mot aluminiumfönster då det är både en mer hållbar samt vanligtvis även snyggare lösning vilken kräver mindre underhåll. Då de kan ha lite sämre isoleringsförmåga kan du däremot om du bor vid nordligare grader behöva lägga en extra slant och energi på att tilläggsisolera.
 • Träfönster: Ett uråldrigt recept som aldrig går ur tiden. Detta eftersom det är både snygga, isolerar bra och har enormt bra livslängd. Hållbarheten varierar mycket beroende på underhållning av träfönster vilket är viktigt att tänka på om du väljer träfönster till ditt hus.

Några för och nackdelar med dessa olika fönstervariationer

Pvc-fönster

Fördelar: Kräver nästan inget underhåll och har ett lägre pris än sina båda konkurrenter, trä och aluminium. Det är relativt enkelt att montera pvc fönster.

Nackdelar: För en del är det ogynnsamt att dessa fönster alltid öppnas inåt. Om en skada skulle uppstå kan det bli svårt att reparera eller måla om på grund utav materialet.

Aluminiumfönster

Fördelar: Denna typ av fönster tål alla typer av aggressiva väder och årstider. De kräver dessutom heller i princip inget underhåll. Den går att kombinera med trä för en traditionell känsla.

Nackdelar: Dem är nästintill omöjliga att måla om. Utöver detta så brukar priset ligga väldigt högt jämfört med de andra varianterna.

Träfönster

Fördelar: Träfönster är lätta att renovera och restaurera. De är perfekt för dig som vill ha en mer gammaldags känsla på ditt hus. De går att måla om i vilken färg du vill och det finns ett brett, relativt billigt utbud.

Nackdelar: Du behöver ha materialkunskap då kvalitén avgörs utav vissa faktorer till exempel, träslag samt tillverkare. Träfönster är mer brandfarliga vilket också är något du bör ha i åtanke.

Byta ut dina fönster själv eller anlita professionella fönstermontörer

Det finns egentligen dessa två olika för dig som inte har en hantverkskunnig pappa vilken alltid kommer till räddning och styr upp dina projekt.

Om du väljer att byta ut dem själv finns det en del saker du bör tänka på och många förberedelser mer information finns att hitta om du söker på nätet. Du bör även se till att du faktiskt har tiden till ditt projekt. Då det annars är lätt hänt att det är något som blir liggandes i flera veckor.

Väljer du att anlita en fönstermontör Piteå till att göra exempelvis din montering av pvc fönster eller för att byta ytterdörr eller montering av garageportar för du forska runt lite för att ta hitta en seriös, lämplig firma att hjälpa dig. Hos Wisti fönster får du alltid proffsig hjälp med till exempel montering av fönster eller byte av ytterdörrar.…

Välja rätt luftvapen

Luftvapen har blivit alltmer populära de senaste åren. Deras tysta rapport innebär att du kan tillbringa en eftermiddagsskytte utan att störa grannarna. Oroa dig inte. Det är inget du kan räkna ut med lite hjälp. Nedan finns allt du behöver veta för att köpa den bästa luftpistolen för dina behov. Luftgevär har funnits länge nu och anses vara ett användbart verktyg för fritids- eller jaktaktiviteter. Även om vissa fortfarande kan betrakta dem som dödliga vapen, är luftgevär faktiskt ett bra sätt att introducera människor i rätt användning av ett vapen, vilket begränsar sannolikheten för att missbruka ett riktigt och mycket farligare skjutvapen.

Oavsett ditt syfte att köpa in luftgevär, så länge det är inom lagen, måste du vara medveten om ditt ansvar för att ha sådana föremål. Och för att göra det måste du lära dig grunderna, som den här artikeln handlar om.

Allmän information om luftgevär

Typer av pelletspistol / luftgevärsammunition

Det finns olika typer av luftpistolskottar du kan välja mellan, och genom att bekanta dig med dem kan du begränsa listan för att hitta vilken ammunition som bäst passar din skjutstil och vilken typ av gevär du äger.

Den typ av ammunition som används i pelletspistoler och Airsoft-vapen är en av deras avgörande egenskaper. BB-vapen tar sitt namn från sin runda ammunition, som kan vara gjord av stål, bly eller plast. Lagerbollar och kulor kan till och med användas som BB. Ammunitionen i BB-pistoler är vanligtvis 4,3 till 4,4 mm, vilket är något mindre än pipan.

Skottet från en BB-pistol är vanligtvis inte så stabilt eller exakt, men det kan fortfarande användas för jakt och målinsträngning av skickliga användare. Vanligtvis används en BB-pistol för träningsskytte.

Pelletspistoler använder vanligtvis en blydiabolopellet, som har en timglasform och är urholkad vid basen. Pelletsen kan vara gjorda av tenn, stålspetsad plast, bly och andra material. Vissa pelletspistoler kan också laddas med pilar eller dart. Vanligtvis används pelletspistoler och luftpistol för målskytte och småviltjakt eftersom deras skott är mer stabila och mer exakta.

Som tidigare nämnts är Airsoft-vapen nästan alltid laddade med 6 mm rund ammunition av plast. Emellertid är metall och även keramisk ammunition tillgänglig för målskytte. Airsoft-vapen används vanligtvis för strategispel, som ofta simulerar krigsspel. Spelare bär vanligtvis en väst och skyddsglasögon för skydd. De används också för Paintball och laddas sedan med färgfylld ammunition. Ammunitionen exploderar vid kontakt och gör det tydligt var en spelare har träffats.

Olika användningsområden för ditt luftgevär

När du handlar efter din pistol är det viktigt att du vet vad du vill göra med den. Om du till exempel planerar att jaga måste du veta vilken typ av jakt du vill göra. Kraftfulla vapen som fjäderkolvpistoler med högre kaliberammunition kan ta ner större djur, som vildsvin. Om du vill jaga fåglar eller annat litet vilt behöver du dock en pistol som är lättare och har större noggrannhet, till exempel en pistol med enkel slag eller PCP. Dessa pistoler gör det också möjligt för dig att gå av fler skott snabbt om du missar den första.

Många olika typer av luftpistoler kan användas för tävling. Populära evenemang inkluderar tävlingen för 10 m luftgevär och 10 m luftpistol. Dessa tävlingar anger sina egna regler för vilka typer av vapen som kan användas, liksom vilken typ av ammunition. När det är möjligt är det lämpligt att välja en pistol med större noggrannhet, till exempel en enkel-takts, PCP eller CO2-driven luftpistol.

För allmän skytte på fritidsmål är det inte lika viktigt att ha en korrekt pistol eller en med stor kraft. Om du skjuter bara för att skjuta, välj en pistol som känns bra i dina armar och som är lätt att hantera. Men om du vill öva din precisionsskytte, öva med en pistol som möjliggör större noggrannhet och användarvänlighet.…

Anlita en miljövänlig städfirma

Kanske tror du att du måste använda medel med starka kemikalier för att faktiskt få det rent hemma. Men det är verkligen inte nödvändigt! Och inte behöver du heller blanda dina egna rengöringsmedel. Det finns en hel uppsjö av olika miljövänliga rengöringsmedel du kan köpa i vilken butik som helst.

Och du som gärna anlitar en städfirma Stockholm av olika anledningar, kan anlita en miljövänlig städfirma. Eftersom alternativet nu finns är det upp till dig att göra rätt val för planetens skull. Bara för att städfirman är miljövänlig betyder det inte att de är dyrare än andra! Utan ibland kan det faktiskt vara tvärtom.

Men bara för att du anlitar en städfirma för att hålla rent hemma betyder det ju inte att du själv aldrig städar. Var därför noga när du köper dina egna städprodukter och välj alltid det miljövänliga alternativet. Eftersom miljöfarliga produkter är dåliga för miljön men även för din hälsa borde du alltid ta det bättre alternativet.

Ogillar du att putsa fönster?

Även du som inte anlitar en städfirma för hela huset kan anlita fönsterputs Stockholm. Att ogilla att putsa fönster är du verkligen inte ensam om! Och att anlita en städfirma för att endast komma och putsa alla fönster i hemmet är vanligare än vad du tror. En miljövänlig städfirma använder sig av medel anpassade för miljön vid fönsterputsning Stockholm.

Hur ofta du behöver få dina fönster putsade är egentligen upp till dig. Kanske behöver du endast hjälp ett par gånger om året. Eller är du perfektionist som vill ha det helt rent jämt och ständigt? Då passar det alldeles utmärkt med fönsterputsning Stockholm en gång i månaden. Vilket i sig inte är särskilt ofta!

Dammsug innan moppning

Vet du om att det finns gifter från plastprodukter i dammet på golvet i ditt hem? Visst låter det obehagligt? Med det är faktiskt sant! Och på grund av denna obehagliga verklighet är det bättre att dammsuga innan du moppar. Om dessa gifter hamnar i soptunnan kommer de att brännas. Men om de hamnar i mopphinken hälls de ut i naturen.

För tyvärr är inte reningsverken förberedda för dessa mikroskopiska gifter som hamnar i vattnet. Utan de slinker igenom reningsprocessen vilket gör att gifterna till slut hamnar i naturen. Vilket självklart inte är bra för planeten och i slutändan djur och natur. Alla små förändringar du kan göra i din vardag påverkar miljön positivt!

Hur hittar du en miljövänlig städfirma

Oavsett om du är ute efter endast storstädning, fönsterputsning, flyttstädning Stockholm eller hemstädning bör du vända dig till en miljövänlig städfirma. För det första är det bättre för miljön. För det andra är det bättre för ditt samvete. Och när du stödjer ett miljövänligt företag skapar det ringar på vattnet som sprider sig.

Om du inte känner till en miljövänlig städfirma kan du alltid vända dig online. Med en enkel sökning får du fram flera alternativ. Men bara för att det står på hemsidan att de föredrar miljövänliga produkter behöver det inte betyda att så faktiskt är fallet. Gör därför noggranna efterforskningar och vänd dig till sociala medier.

När du sedan hittat en städfirma du gärna vill anlita är det smart att beställa endast en städning. På så sätt kan du undersöka vilka produkter de använder sig av. Samt känna av om den städfirman är något för dig. Gå på din egen magkänsla. Eftersom personalen oftast städar då du själv inte är hemma är det viktigt att allt känns rätt för dig själv.

Även företag borde anlita en miljövänlig städfirma

Små som stora företag har alltid en miljöpolicy. Men visar sig den verkligen i valet av städfirma? Hur är det på din arbetsplats? Använder ni er av miljövänliga produkter eller av farliga kemikalier då det städas? Det kan vara värt det att ta upp frågan på nästa personalmöte. Trots allt måste vi alla dra vårt strå till stacken! Boka Grön städning som din städfirma Solna och Stockholm.…

Renovera enkelt en trappa

En trappa inomhus används dagligen i hemmet och blir lätt sliten och ful med åren. En renovering av trappan kan därför lyfta hela hemmet. Det behöver inte vara särskilt dyrt att utföra renoveringen. Och dessutom är det mycket billigare att renovera än att byta ut hela trappan mot en ny.

Du som själv är händig kan säkert göra mycket av arbetet själv. Men det är säkrast att anlita en firma för att i alla fall se över trappan innan du påbörjar en renovering. Detta på grund av säkerheten. Du vill absolut inte falla och slå dig i trappan och inte heller att en familjemedlem ska råka ut för en olycka.

Olika tillvägagångssätt

Det är du själv som får välja tillvägagångssättet. Utgå från hur den befintliga trappan ser ut och det vardagliga slitaget på trappan. Om du har stora hundar är det smart med ett material som verkligen tål slitage. Med några enkla sökningar på internet får du fram otroligt mycket inspiration!

 • Trappmålning i vit eller i en annan snygg färg som följer temat i hemmet
 • Lacka om trappan, förutsatt att den inte är för sliten
 • Lägg nya trappsteg och betsa för ett snyggt, gammaldags utseende

Trapprenovering filtmatta i trappan? Det förändrar verkligen intrycket av hela hemmet. Samt att det är väldigt skönt under vinterns kalla dagar. Ta dig en funderare på vilken slags förändring du är ute efter och hur designen av den nya trappan fungerar med resten av hemmet.

Är trappstegen väldigt slitna?

I lite äldre hem är det vanligt att trappstegen är extremt utslitna och faktiskt behövs bytas ut. Men det betyder inte att du behöver byta ut hela trappan. Fråga helt enkelt olika firmor efter en trappstegsrenovering. På så sätt kan du renovera trappsteg för trappsteg. Och i detta läget kan du välja designen efter tycke.

Även om det kostar lite mer i material att renovera trappsteg är det verkligen värt det! Trappan får sig en välbehövlig uppfräschning som i sin tur fräschar upp hela hemmet. Dessutom kan du spara in lite på arbetstimmar då du väljer en trappstegsrenovering istället för att slipa, reparera och måla.

Se över säkerheten

Eftersom en trappa används väldigt mycket i hemmet, mycket mer än vad du tror och uppfattar. Är det väldigt viktigt att den fungerar väl ur säkerhetssynpunkt. Kanske är det inte bara designen som behöver en uppfräschning? Ta hjälp av experterna för att avgöra om trappan fortfarande är säker att använda.

När du ändå ska renovera trappstegen kan det vara snyggt att även byta ut räcket. Eller helt enkelt bara reparera och måla om räcket. Det finns ingen mening att spendera tid och pengar på att renovera trappan och sedan ha ett gammalt och slitet räcke. Och så har du ju även säkerheten att tänka på när det gäller räcket!

Hitta rätt firma för din renovering

Eftersom en trappa inte renoveras så ofta kanske du inte känner någon som kan rekommendera en bra firma. Men det är ändå värt att fråga nära och kära. Kanske har du tur! Men gör ändå lite efterforskningar om firman. Det är bättre att ta det säkra före det osäkra.

Men det går som alltid bra att vända sig till internet och göra en enkel sökning på renovera trappsteg eller trappstegsrenovering. På så sätt kan du få fram flera olika firmor med endast ett klick. Gör dina efterforskningar och läs igenom recensioner på sociala medier.

Ta sedan in minst tre offerter för att ha något att jämföra med. Jämför inte endast priset. Utan även materialet och arbetstimmarna. Fråga även om de lämnar någon garanti på sitt arbetet. I slutändan är det bäst att välja den firma som ger dig bäst magkänsla! Det är oftast den som fungerar bäst för dig. Boka trapprenovering Göteborg eller trapprenovering Västerås hos Svenska trappsteg. Vi finns givetvis i Stockholm också.…

Viktiga tips inför köp av åkgräsklippare eller traktorer

När du köper grönytemaskiner eller traktor gör du en relativt stor investering. Vid större investeringar är det viktigt att dels tänka långsiktigt och utvärdera alla möjliga faktorer som har en inverkan vid köpet. Och det finns speciellt många saker att tänka på vid köp utav åkgräsklippare eller traktorer. I den här artikeln har vi lämnat några tips som garanterat kommer att hjälpa dig på vägen.

Tänk på dessa faktorer

Faktorer som du behöver tänka på inkluderar: användningen, storleken på ytan och prisnivån. I listan nedanför finner du de allra viktigaste faktorerna:

 • Användning – Kommer du att använda maskinen året runt eller under några dagar, exempelvis under sommaren varje år?
 • Storlek – Storleken på ytan har en inverkan på vilken maskin du behöver införskaffa. Exempelvis kan mindre ytor vara dugliga för elektriska gräsklippare. Medan större ytor bör klippas av åkgräsklippare.
 • Ytan – Hur ser marken ut? Om det finns några kullar, sluttningar eller hinder bör du överväga att köpa en åkgräsklippare med noll vändradie. Detta hjälper dig att få snävare vändradie och större flexibilitet. Vilket sparar både tid och energi.
 • Pris – Vad är din budget? Till exempel kan hitta gräsklippare som sträcker sig från några tusenlappar till tiotusentals kronor eller ännu mer, beroende på hur mycket du vill spendera.
 • Modell – Det finns en mängd utav traktorer och åkgräsklippare. Ska det vara en ny modell eller äldre? Ett exempel på en ny modell från märket Biomant är deras ogräsborttagare som förstör cellstrukturerna i ogräset med vatten på ett miljövänligt och smart sätt.

Så här väljer du rätt säljare

Det finns en utbredd missuppfattning om att alla leverantörer säljer exakt samma tjänst och utrustning. Bland annat finns det skillnader i fråga om kvalitet, pris och garantier som du bör tänka på. Oavsett om det gäller märket Biomant eller en traktor från Shibaura. Vid garantier är det viktigt att tänka på garantilängden och om du har reparationsarbetet är inkluderat eller inte.…

Allt du behöver veta om juristbyrå

Ibland kan du hamna i situationer som inte går att lösa med varken ett sunt förnuft eller ett handslag. Till exempel konflikter, rättsliga åtgärder eller juridiskt hjälp för att upprätta ett äktenskapsförord. Oavsett om du söker efter en familjejurist linköping eller en allmänt juridiskt kunnig person inom ett annat specialområde – har vi sammanfattat allt du behöver veta om juristbyråer i den här artikeln.

Vad är skillnaden mellan en jurist och advokat?

Som regel arbetar jurister med att lösa olika juridiska problem. Alltifrån ett uppdrag av en kommun eller statlig myndighet till en privatperson och olika företag eller organisationer. Men de bär på många hattar, såsom att vara en rättslig expert på arbetsplatsen, lösa konflikter och uppsåt utifrån de regler och lagar som gäller mellan två parter till att förebygga konflikter.

Den allra största skillnaden mellan beteckningarna “advokat” och “jurist” är att advokaten är medlem i Sveriges Advokatsamfund. Exempel på andra skillnader finner du i listan nedanför:

 • Jurister har ingen skyddad titel.
 • Jurister jobbar med exempelvis affärsjuridik, notarius publicus och familjerätt.
 • De jurister som arbetar utanför en advokatbyrå har ingen skyldighet att följa advokatetiska regler.
 • Advokater har tystnadsplikt.

Vad kan en jurist hjälpa mig med?

En jurist kan hjälpa dig med en rad av olika juridiska rådgivningar. Till exempel arbetsrättsliga problem, familjejuridik och avtals rättsliga frågor. Oftast är juristbyråer specialiserade inom ett område. Exempelvis finns det en familjejurist linköping vars kärnområde är familjerättslig tvistelösning med inrikting mot barns umgänge, boende och vårdnad. Genom att specialisera sig inom ett specifikt område kan de ge dig bättre råd och juridiskt hjälp inom det området.

Hur väljer jag familjejurist norrköping?

Först och främst är det viktigt att se på den individuella kompetens och erfarenheten som juristen har. Exempelvis kan du välja en jurist som är specialiserade inom ett område som rör ditt behov. Klicka är för att se ett exempel på en pålitlig familjejurist Norrköping. Därutöver bör du titta på andra områden såsom deras prisnivå, produktivitet och erfarenhet.…

Grimbos.se

För många fordonsägare är sommaren synonymt med en smutsig bil. Och det kan vara katastrofalt om du har en ny bil. Speciellt då frekvent tvättning både på insidan och utsidan är ett av de bästa sätten att upptäcka fläckar och andra potentiella problem, såsom rost. Nedan följer några grundläggande tips hur du kan tvätta bil. Och om du föredrar att tvätta bil i en tvätthall har vi ett tips på hur du hittar den bästa biltvätt Göteborg.

Hur du tvättar bilen för hand

När det gäller handtvätt är oftast den äldsta metoden bäst; med en hink och svamp. Det är en bra metod eftersom du kontrollerar vattenmängden, vilket gör det lättare att få bort fläckar som tenderar att utvecklas efter att ha kört genom torra och smutsiga områden.

Om du har en bil som täcker en stor yta kan tekniken med hink och svamp vara knepigare. Då brukar oftast en lång slang som kan nå tillräckligt långt för att komma in i hjulhusen och bagageutrymmet vara lämpligt. Andra viktiga tips är att:

 • Låt fordonet lufttorka innan du tvättar det, oavsett om du gör det i en gör-det-självhall eller inte.
 • Använd mikrofiberhandduk när du tvättar fönstren.
 • Om du har läder- eller vinylklädda säten ska du se till att använda ett balsam på dessa ytor.
 • Glöm inte att använda ett rengöringsmedel som är skonsamt för bilen, gärna ett kvalitetsmärke som är miljövänligt.

Tänk på det här

Visste du att din bil kan må dåligt om du tvättar den på fel sätt? Det är otroligt viktigt att tvätta den effektivt, skonsamt och miljövänligt eftersom det kan öka bilens livslängd. Därför är det viktigt att se till att du har bra material och utrustning när du tvättar bilen. Ett utav de bästa sätten är att tvätta bilen hos en tvätthall. Den bästa bilverkstad Göteborg brukar ge tillgång till bland annat:

 • Tryckluft
 • Matthållare
 • Högtryckstvätt
 • Egen tvättplats

Vill du veta mer om biltvätt?

Vårsolen lyser och börjar värma upp omgivningen.
Vårkänslorna tinas upp från vinterdvalan, snödropparna knoppas och börjar blomma och bilen behöver tvättas av efter vinterns smuts.

Det finns en del att tänka på när det gäller rengöringen av sin bil och det finns dåliga vanor som måste brytas för att vi människor inte ska förgifta vår omgivning mer än vad vi redan har gjort.
Dom som tvättar sin bil ute på gatan eller på sin tomt där man låter vattnet rinna ut via gatubrunnarna gör helt fel.
Man kan tro att vattnet i brunnarna på våra gator leds till vårt avlopp och sedan till våra rengöringsverk vilket är helt fel.
Regnvatten leds ut i det så kallade dagvattensystemet som mynnar ut i naturliga vattendrag och sjöar.

När man tvättar sin bil på gatan så innebär det att alla rengöringsmedel, kemikalier, smuts och oljor som man tvättar bort hamnar till slut i ett naturligt vattendrag där det kan göra väldigt stor skada. Vissa större städer har någon slags rengöring av dagvattnet men det är inte tillräckligt effektivt för att ta emot tvättvattnet.
Man ska alltså tvätta sin bil i en tvätthall där tvättvattnet tas om hand och rengörs, vissa tvätthallar återanvänder vattnet och på så sätt minskar vattenförbrukningen.

Många företag tjänar på att bygga tvätthall för sina egna behov vilket ger stora vinster för miljön.

Att tvätta sin bil ofta är bara bra och det ger miljömässiga fördelar om man gör det på rätt sätt.
Genom att rengöra sitt fordon regelbundet så ökar man livslängden och man behöver använda mindre rengöringsmedel och lösningsmedel för att få bort smuts.
Man minskar risken för rostskador genom att skölja bort vägsalt från lacken.

Det är alltså viktigt att ta hand om tvättvattnet som rinner av bilen när man tvättar den och det enda ansvariga sättet man gör det på är genom att använda sig av en modern tvätthall.

 …

Enkla steg för ett renare hem.

Städning ses som en nödvändighet, men är något som dom flesta försöker undvika.
Tiden man lägger ner på städningen är dyrbar så för att lägga så lite tid på detta så finns det saker man kan göra för att få ett rent hem på ett snabbt sätt.

Har man alltid det i ordning så behöver man inte utföra en snabb städrunda innan man får spontana gäster.
Att bädda sängen är något som förhöjer helheten snabbt i ett rum, har man nytvättade lakan så är det en fördel för att då känns luften genast lite friskare och luktar gott i rummet.

Disken är ju det som dom flesta uppmärksammar om man har en hög som behöver uppmärksamhet.
Genom att diska undan och torka disken direkt samt ställa allt på sin plats så frigör man utrymme och köket känns fräschare snabbt.
Orkar man inte städa själv varje dag så kan man anlita hemstädning Vallentuna för regelbundna besök av städpersonal.

Genom att Rut-avdraget har gjort det billigare så är det mer tillgängligt för fler hushåll att använda och anlita städföretag Täby som tillhandahåller städtjänster i hemmet.
Att vädra i sin bostad är effektivt där ett luftbyte gör att det luktar gott och att man piggnar till, det är en fördel att vädra sängkläderna med.

Har man barn så känner man till att det ofta hamnar saker på olika platser där det inte ska ligga.
Genom att alltid plocka undan oavsett hur lite det är så håller man det rent och fint i sin bostad.
Man kan komma överens om att din hemstädning Täby ska avlägga lite tid till att plocka undan under deras besök.

Ett bra tips är att ha en behållare av något slag som man lägger i allt som ska med till ett annat rum så det blir lättare att ta med sig.

 

 …

Tänker du bygga en egen dator?

Att bygga sin egen dator är ofta ett sätt att komma billigare undan om man vill ha en maskin som ger mer för pengarna.
Det finns däremot en hel del att ta reda på och planera innan man börjar klicka hem delar från nätet.
Eftersom många blivit tvungna att arbeta hemifrån så ökar kravet på en bra maskin hemma.

För att kunna sätta ihop en egen dator så krävs det att man känner till hur en dator är uppbyggd och hur det ska sitta.
Det absolut första man ska ta reda på är vilket användningsområde datorn ska användas till.
Det blir lite olika fokus på delarna om man ska ha en gamingdator istället för en videoredigeringsdator.
Om man håller på med avancerade program så behöver man ibland it-support.

Andra steget är att fastställa en budget, man kan få ihop rätt schyssta maskiner för en begränsad budget samtidigt som en maskin med allt det nyaste på marknaden kan kosta väldigt mycket.
Så vilka komponenter behöver man köpa för att få ihop en komplett dator då?

Moderkort
Processor
Kylning
RAM-minne
Hårddisk
Grafikkort
Nätaggregat
Datorlåda
Datorskärm
Tangentbord och mus

Det är inte bara att ta första bästa och klicka hem utan man måste ta reda på vilka komponenter som fungerar tillsammans, för att ta reda på det så börjar man med moderkortet som är det allra viktigaste.
Moderkortet är den komponenten som för ihop alla komponenter tillsammans och här är det en fördel om man väljer ett moderkort som tillåter dom senaste processorerna.
Detta är en bra strategi så man kan uppgradera sig lite till efteråt när datorn börjar bli äldre. Moderkort har idag inbyggda nätverkskort till fast nätverk, behöver man trådlöst nätverk så får man köpa till ett kort för detta. Har man problem med trådlöst nätverk hemma så kan man anlita en nätverkstekniker.
Även om man väljer ett moderkort som tillåter dom senaste teknikerna  så är det många bakåtkompatibelt till vissa processorer.
Eftersom det finns så pass många olika varianter av socklar och processorserier så kan man lägga ihop olika paket med datorer med olika moderkort för att sedan efteråt bestämma sig för vilket man vill ha.

Att bygga en dator är alltså inte något man bara slänger ihop utan man får prova sig fram och kolla en extra gång så att alla komponenterna fungerar tillsammans.
Behöver du pc-support till din dator så kan man få it support online.

Nästa steg är att välja Processor och där man anser att processorn är det viktigaste så börjar dessa med att välja processor först och sedan moderkort efter detta.
Processorer finns i massor av olika steg och specifikationer, det man tittar på är hur många kärnor både fysiska och emulerade som finns och hur mycket cacheminne som processorn har.
Många föredrar processorer och moderkort som man kan trimma och öka klockfrekvensen på för ökad prestanda, för att kunna göra detta så krävs det en mer avancerad kylning av processorn som vi kommer in på alldeles strax.

Ju fler kärnor en processor har ger en bättre stabilitet och möjlighet att hantera flera program samtidigt. Klockfrekvensen indikerar hur snabbt processorn kan arbeta.
När man köper en processor så får man ofta med en kylning till som oftast inte ge några möjligheter att trimma din processor.
Det finns två olika sorters kylning och det är luftkylning och luftkyld vätskekylning. Glöm inte att beställa en bra kylpasta som du ska kleta på ovansidan av processorn mellan kylning och processor, vissa kylare skickar med kylpasta.
Luftkylda varianter baseras sig på att man fäster metall mot processorn som leder bort värmen och som kyls ner av en fläkt.
Vätskevarianten innebär att man pumpar runt vätska i ett oftast slutet system som leder bort värmen till ett aggregat som kyler ner vätskan genom fläktar.
Dom vätskekylda systemen anses vara dom mest effektiva och föredras av människor som vill trimma sina maskiner.

RAM-minnet är en del som …

Enkla sätt för att piffa upp ditt hem

Ibland så är det dom enkla sakerna som kan piffa upp vardagen.

Heltidsarbete och andra viktiga saker i vardagen tar upp mycket tid och då har man inte alltid möjligheten att utföra det man vill ha gjort. Saker som att hänga upp den där tavlan du köpte för ett halvår sedan eller att rensa ut ogräset från rabatten.

Listan kan bli lång med saker som ska göras och då är det tur att det finns företag som arbetar med hushållsnära tjänster, hantverkshjälp Stockholm innebär allt från att få hjälp med att tapetsera om hemma till att sätta upp en hylla.

Hushållsnära tjänster blir allt mer populärare eftersom man kan göra avdrag på kostnaderna genom rut-avdrag som ger tillbaka en viss del av utgifterna genom skatteåterbäringen, många företag har redan räknat in detta i sina prissättningar.

Spara tid till annat.
Annan sak som med tar upp mycket tid i vardagen är städningen i sitt boende, man förväntas att göra något varje dag för att hålla det på en bra nivå men det blir inte alltid så.

Många anlitar en städfirma för hemstädning där man regelbundet allt från någon gång i veckan till någon gång i månaden får hem städpersonal som städar överenskomna moment. Det varierar från att bara få golvet städat till att man skurar av badrum och kök, det skräddarsyr man själv efter eget behov.

Det sista tipset i denna artikeln är att man kan alltid överväga ett färgbyte i något rum för att förmedla en annan känsla, ljusa färger bidrar till en mer öppen känsla där mörkare färger kan få det kännas mer personligt och mysigare. Med måleriarbeten kan man fördelaktigt skapa djup i ett rum med en fondvägg vilket innebär att man målar en vägg i ett rum i en helt annan färg som gärna får stå ut och bryta av temat. I ett ljust rum är det med fördel att man tar en dominant färg som står ut lite extra.…

Gillar du att gå på konserter

Det är härligt att gå på konsert och lyssna på favoritmusik live.

Tyvärr så kan det vara så många gånger att man spenderar följande dag med att ha tinnitus eller känna att ens hörsel inte är som den ska vara. Är det så för dig ofta även utan att du har varit på konsert så kan det vara din arbetsplats som har för höga ljudnivåer. För att undvika få bestående problem med hörseln och tvingas att använda hörapparat så är det läge att skaffa sig ett hörselskydd.

Problemet med många hörselskydd idag är att dom är oftast klumpiga kåpor som lätt kan falla av om man har ett aktivt arbete och om man svettas så känns det inte så fräsch efter ett tag.
Tar man sig till en audionom så kan man få hjälp med en riktigt bra lösning där man gjuter personliga hörselskydd till dina öron. Fyllda med modern teknik så du kan lyssna på musik, poddar och ljudböcker eller ha en konversation med någon när du bär dessa är en väldigt trevlig upplevelse

Formgjutna hörselskydd är det moderna sättet att skydda sin hörsel på utan att behöva bära hörselkåpor, mikrofonerna släpper igenom ljud runtomkring dig så du märker inte ens att dom är på och när ett högre skadligt ljud sker så filtreras detta bort. Komforten är så pass hög på dessa så att man inte vill vara utan dom även på fritiden.

Så vill man undvika att få dålig hörsel vig högre ålder så är det en riktigt bra investering med formgjutna hörselskydd. Ett besök till en audionom är alltid en bra ide om du misstänker att din hörsel inte är så bra som den ska vara, indikatorer till detta kan vara att man som exempel behöver be andra upprepa sig eller att man vill ha högre volym på tv än dom andra i hushållet.…

Hur funkar A-kassan?

Oavsett om man tillhör ST och arbetar med statliga uppdrag eller Handelsanställdas i butik så har man en försäkring som kallas för arbetslöshetskassan. Förutom arbetsvillkor och löneförhandlingar så är A-kassan en större del som en fackförening arbetar med. Alla A-kassor utom Alfakassan administreras av fackförbund och ingår i ett medlemskap hos ett fackförbund.
Det är inget krav att vara medlem i ett fackförbund ST eller Handels för att få tillgång till A-kassan även om det är det vanligaste. Idag finns det även inkomstförsäkringar som kompletterar A-kassa så man får maximera mängden pengar vid arbetslöshet.

Det man kan få av A-kassan är till en början 80% av sin lön man hade sist i genomsnitt. Det finns ett tak på 1200kr om dagen vilket innebär 26400kr per månad innan skatt. Denna ersättningen får man dom första 100 dagarna därefter sänks dagspenningen till 1000kr om dagen. Man får ersättning som längst i 300 dagar om man inte har barn under 18 vilket det då utökas med ytterligare 150 dagar.

Ersättningen från A-kassan är skattepliktig och kräver att man är inskriven på Arbetsförmedlingen från första dagen.
Arbetsförmedlingen kräver att man aktivt är tillgänglig för arbetsmarknaden samt kräver att man ska söka ett visst antal arbeten i månaden för att kunna behålla sin ersättning.
Man måste även ha varit medlem i A-kassan i minst 12 månader innan man kan få några utbetalningar. Är man sjuk under tiden man har A-kassa så är det viktigt att anmäla detta på sina kassakort för då ska man ansöka om sjukpenning.

 …

Vad innebär det att bo i Hägersten?

Dom flesta som bor i Hägersten anlitar en helt otroligt bra städfirma som sköter det mesta i hemmet som har med städning att göra. Hemstädning Hägersten är det allra vanligaste som boende anlitar. Att hålla sitt hem rent har nästan blivit en statusgrej som vissa hushåll faktiskt inbördes tävlar gentemot varandra. Många hushåll som har heltidsanställda arbeten har inte tid att hålla det helt rent alltid som anställer en städfirma.

Man kan använda sig utav ett städbolag när man renoverat hemma och behöver ha hjälp med städningen, det heter då byggstädning Hägersten. Städfirman tar då hand om byggavfall som ska till återvinningen. Man får inte lov att slänga en gipsskiva i sina hushållssopor utan det måste till närmaste återvinningsstation. Är du trött på ditt nuvarande boende och vill snabbt komma iväg? Beställ då flyttstädning Hägersten för att slippa att ta hand om det där sista i din bostad.

En flyttstädning görs väldigt noggrant och efter protokoll så ingenting blir missat. Den som flyttar in efter dig kommer tycka att det är så rent att ingen någonsin har bott där tidigare bortsett från eventuellt slitage från möbler. Så gör som alla andra i Hägersten och anlita en städfirma idag och njut av livet.

 …

Varför man undviker tobak

Visst har vi en historia av att använda tobak i några hundra år tillbaka i tiden sedan spanjorerna kom tillbaka från det nya landet med tobak. Idag har man forskat fram tobaksfritt snus, det är mycket bättre alternativ. Tobak har en stark smak och doft som man alltid behövt dölja och som varit svår att kunna variera smaken på. Man har alltid fått hitta dominanta smaker för att dölja smaken av tobak.

Man slipper missfärgning på tänder och missnöjda blickar ifrån sin närhet när man öppnar sin snusdosa. Tobaksfritt snus har tillsatt nikotin tillsammans med smaksättningar som man inte trodde var möjliga tidigare. Smaker som man inte kunnat smaka tidigare för att tobaken tagit över.

Yoyo London smakar solmogna jordgubbar tillsammans med frisk lime. Pose Coffee ger kaffeälskaren nytt perspektiv med en tuggummibaserad snus som ska tuggas lite innan man parkerar det under läppen. Den absolut senaste smaken som är riktigt överraskande är smaken av kanel, Snö cinnamon påminner om nygräddade kanelbullar när man snusar det.

Snö har faktiskt koncentrerat sig lite extra på att vara miljövänliga och använder sig utav pappersförpackning istället för den klassiska plastdosan. Förpackningen är rätt smart och är lätt att återvinna.…

Vad som händer om man reparerar sin mobil

Du har kanske råkat tappa din telefon och spräckt skärmen. Batteriet börjar bli trött och håller bara en halv dag.

Det kommer hela tiden ut massor med attraktiva modeller av telefoner men den du har är faktiskt inte så dålig egentligen.
Att göra ett batteribyte Samsung eller byta skärm Iphone är inte en så dålig idé. För det första så ger du din mobil ett helt nytt liv och förlänger livstiden på den.

Du sparar dessutom på miljön och utnyttjar inte resurserna lika mycket. En reparerad mobiltelefon är en bra investering då du slipper hålla på att installera om appar och inställningar.
Skillnaden är egentligen bara en bråkdels sekund mellan en ny och en gammal mobil när man ska öppna en app.

Man kan alltid utföra en rensning på sin Samsung och få den bli lite piggare. Oftast är är det massor med gamla appar som man aldrig använder som ändå ligger i bakgrunden och tar resusrser och minne. När man får en ny telefon så minns man hur mycket piggare den är men det beror på att det inte finns massa appar som tar processorkraft. Gör en rensning på appar du inte använder och gå in i inställningarna för att förbjuda appar från att starta utan ditt tillstånd.

 …