Vill du veta mer om biltvätt?

Vårsolen lyser och börjar värma upp omgivningen.
Vårkänslorna tinas upp från vinterdvalan, snödropparna knoppas och börjar blomma och bilen behöver tvättas av efter vinterns smuts.

Det finns en del att tänka på när det gäller rengöringen av sin bil och det finns dåliga vanor som måste brytas för att vi människor inte ska förgifta vår omgivning mer än vad vi redan har gjort.
Dom som tvättar sin bil ute på gatan eller på sin tomt där man låter vattnet rinna ut via gatubrunnarna gör helt fel.
Man kan tro att vattnet i brunnarna på våra gator leds till vårt avlopp och sedan till våra rengöringsverk vilket är helt fel.
Regnvatten leds ut i det så kallade dagvattensystemet som mynnar ut i naturliga vattendrag och sjöar.

När man tvättar sin bil på gatan så innebär det att alla rengöringsmedel, kemikalier, smuts och oljor som man tvättar bort hamnar till slut i ett naturligt vattendrag där det kan göra väldigt stor skada. Vissa större städer har någon slags rengöring av dagvattnet men det är inte tillräckligt effektivt för att ta emot tvättvattnet.
Man ska alltså tvätta sin bil i en tvätthall där tvättvattnet tas om hand och rengörs, vissa tvätthallar återanvänder vattnet och på så sätt minskar vattenförbrukningen.

Många företag tjänar på att bygga tvätthall för sina egna behov vilket ger stora vinster för miljön.

Att tvätta sin bil ofta är bara bra och det ger miljömässiga fördelar om man gör det på rätt sätt.
Genom att rengöra sitt fordon regelbundet så ökar man livslängden och man behöver använda mindre rengöringsmedel och lösningsmedel för att få bort smuts.
Man minskar risken för rostskador genom att skölja bort vägsalt från lacken.

Det är alltså viktigt att ta hand om tvättvattnet som rinner av bilen när man tvättar den och det enda ansvariga sättet man gör det på är genom att använda sig av en modern tvätthall.