Category: Hus och hem

TAKLÄGGNING: ATT SKYDDA HEMMETS KRONA

Takläggning är en kritisk komponent för ett hem, en slags krona som skyddar oss från väder och vind. Oavsett om det är ett nytt takprojekt eller en reparation är takläggning en investering i hemmets struktur, estetik och långsiktiga hållbarhet. Låt oss utforska vikten av takläggning och vad det innebär för ett hem.

1. ETT TAKS KÄRNA:

Taket är en av de viktigaste delarna av ett hem, och dess roll sträcker sig långt bortom det estetiska. Det fungerar som en barriär mot regn, snö, hagel och solens strålar. En professionellt installerad och underhållen takstruktur är avgörande för att skydda hela hemmet och dess invånare.

2. MATERIALVAL: EN EKONOMISK OCH ÄSTETISK BALANS:

Vid takläggning är valet av material en nyckelfaktor. Olika material, såsom tegel, betong, metall och komposit, har sina egna fördelar och nackdelar. Valet av material påverkar inte bara takets hållbarhet utan också estetiken och kostnaden för installation och underhåll. Att hitta rätt balans mellan ekonomi och estetik är avgörande för ett framgångsrikt takläggningsprojekt.

3. TAKLÄGGARE JÄRFÄLLA: ATT ÅTERSTÄLLA OCH FÖRLÄNGA LIVSLÄNGDEN:

Tid och väder kan slita hårt på ett tak, och ibland krävs renovering för att återställa dess funktion och estetik. Takrenovering kan innefatta reparation av läckor, byte av skadade takpannor eller en fullständig omläggning av takmaterialet. Det är ett tillfälle att inte bara återställa takets funktion utan också att ge hemmet en ny och fräsch utstrålning.

4. MILJÖANSVAR: ÅTERVINNING OCH ENERGIEFFEKTIVITET:

I dagens miljömedvetna samhälle är takläggning även en fråga om hållbarhet. Många nya takmaterial är tillverkade med tanke på återvinning och energieffektivitet. Gröna tak, solpaneler och reflekterande ytor är exempel på innovationer som inte bara skyddar hemmet utan också minskar miljöpåverkan.

5. DIN TAKLÄGGARE STOCKHOLM OCH UNDERHÅLL:

Takläggning är inte en uppgift för amatörer. Att anlita professionella takläggare är avgörande för att säkerställa att taket installeras korrekt och håller högsta kvalitet. Regelbundet underhåll är också viktigt för att förebygga problem och förlänga takets livslängd.

Sammanfattningsvis är takläggning en integrerad del av hemmets välbefinnande och struktur. Att välja rätt material, genomföra regelbundet underhåll och investera i professionell installation är nycklar till att säkerställa att ditt hem har en stark och pålitlig “krona” över huvudet.

Takläggning är mer än bara en praktisk förfaring – det är ett hantverk som förenar det konstnärliga och det tekniska på ett unikt sätt. Varje aspekt av takläggningsprocessen, från materialvalet till installationen, kräver en kombination av expertis, precision och estetiskt kunnande.

1. MATERIALVALET OCH ESTETIKEN:

När det gäller takläggning är valet av material lika mycket en konstnärlig beslut som det är en teknisk. Tegel ger en rustik charm medan metall kan skapa en modern och industriell estetik. Även färgen och formen på takpannorna påverkar hemmets utseende. En skicklig takläggare måste ha ett öga för estetik och förstå hur materialval påverkar helheten.

2. PRECISION I INSTALLATIONEN VID TAKPAPP STOCKHOLM:

Installationen av takmaterial är en konstform i sig. Varje takpanna eller skikt av takfilt måste placeras med precision för att säkerställa en vattentät barriär. Korrekt installation är nödvändig inte bara för att skydda hemmet mot väder och vind utan också för att säkerställa att taket har rätt hållbarhet och livslängd.

3. KOMPLICERAD DESIGN OCH TAKVINKLAR:

Tak kommer i olika former och vinklar, och skickliga takläggare har kompetens att hantera komplexa takdesigner. Oavsett om det är ett valmat tak, sadeltak eller ett pulpettak, kräver varje arkitektonisk utformning specifik expertis för att säkerställa att taket inte bara är funktionellt utan också harmoniserar med hemmets övergripande estetik.

4. REPARATIONER OCH ÅTGÄRDER:

Takläggningens hantverk sträcker sig även till reparationer och åtgärder. Att identifiera och korrigera takläckor, byta ut skadade takpannor eller återställa takets integritet efter en storm kräver skicklighet och erfarenhet. Skickliga takläggare vet hur man diagnostiserar problem och utför reparationer för att förlänga takets livslängd.

5. SÄKERHET OCH OMSORG:

Takläggningens hantverk inkluderar också säkerhetsaspekter. Arbete på tak kräver korrekt säkerhetsutrustning och följsamhet med branschstandarder. Omsorg om arbetsplatsen och att minimera påverkan på kundens liv under installation eller reparation …

Deras arbete gör skillnad 

I dagens samhälle kämpar vi alla med en ständigt ökande tidsbrist. Livets tempo accelererar, och många av oss slits mellan arbete, familj och andra åtaganden. Städningen av våra hem och arbetsplatser är en av de uppgifter som tenderar att glömmas bort i denna stressiga vardag. För många är det en belastning som inte bara påverkar vår fysiska hälsa, utan också vårt välbefinnande. Här vill vi belysa de fördomar som ibland riktas mot städfirmor och lokalvårdare, och samtidigt betona deras viktiga roll i samhället.

Fördomar om byggföretag Stockholm och lokalvårdare är, tyvärr, alltför vanliga. Många tror felaktigt att det är ett enkelt och okvalificerat yrke som kräver minimalt arbete. Denna missuppfattning har sitt ursprung i okunskap och bristande insikt om det komplexa arbete som städproffs utför dagligen. De ansvarar för att upprätthålla renligheten i våra offentliga byggnader, arbetsplatser och privata hem. Deras arbete är en grundläggande pelare för vår hälsa och vårt välbefinnande.

För det första, offentliga byggnader, såsom skolor, sjukhus och kontor, är platser där många människor samlas. Därmed är renlighet och hygien av yttersta vikt för att förebygga sjukdomar och skydda allmänhetens hälsa. Lokalvårdare ser till att dessa utrymmen är sanitära och säkra. Trots detta har de ofta upplevt fördomar som ifrågasätter värdet av deras arbete.

Men det är inte bara i offentliga byggnader där deras arbete spelar en avgörande roll för att platsbygga kök IKEA. Privata hem är också beroende av deras tjänster, särskilt i dagens hektiska tider. Många människor kämpar för att hinna med arbete och familj, och städning blir en betungande börda. Här kommer städfirmorna in i bilden. De erbjuder tjänster som flyttstädning och hemstädning, vilket ger lättnad och komfort till de som behöver det. Hemstädning kan skräddarsys efter individuella behov och kan vara antingen kontinuerlig eller som en sporadisk lösning. Detta hjälper människor att upprätthålla en hälsosam och trivsam boendemiljö, samtidigt som de frigör värdefull tid som annars skulle ägnas åt städning.

En annan intressant aspekt av fördomar gentemot städfirmor är hur dessa fördomar förändras när människor kommer i direkt kontakt med dessa yrkesgrupper. Många skolor erbjuder prao, praktikplats för elever, och ibland placeras eleverna hos städfirmor. Efter att ha upplevt detta arbete på nära håll, vittnar många elever om hur deras fördomar krossades. De inser att det inte bara handlar om att putsa fönster eller dammsuga golv, utan att det är en fysiskt krävande uppgift som kräver precision och engagemang. Denna insikt har lett till en ökad respekt för städfirmor och lokalvårdare.

Det är viktigt att inse att dessa yrkesgrupper är mer än bara “städare” som är där för att platsbygga garderob IKEA. De är hälsovårdspersonal som arbetar i tysthet för att hålla våra miljöer säkra och hygieniska. Deras arbete är en kritisk komponent i samhället, och deras insatser går ofta obemärkta förbi. Det är dags att sluta se ner på dem och istället uppskatta den ovärderliga tjänst de tillhandahåller.

Sammanfattningsvis, fördomar mot städfirmor och lokalvårdare är orättvisa och ogrundade. Deras arbete är av största vikt för vår hälsa och välmående, både i offentliga byggnader och privata hem. Människor som har haft möjlighet att komma i kontakt med dessa yrkesgrupper genom prao eller på annat sätt, har ofta fått en ny och djupare förståelse för det arbete de utför. Det är hög tid att avlägsna de fördomar som omger dessa yrken och istället uppmärksamma och hedra de städfirmor och lokalvårdare som är osynliga änglar som arbetar för vår hälsa och vårt välbefinnande.

 …

Är det farligt att lägga tak?

Att lägga tak är en vanlig uppgift vid renoveringar och byggnadsprojekt, men det kan också vara farligt. Olyckor som resulterar i skador är inte ovanliga, och det är viktigt att förstå varför så många skadar sig när de ska lägga tak. Här är några vanliga orsaker till takrelaterade olyckor.

 1. Otillräcklig utbildning och erfarenhet (dvs av folk som inte jobbar inom takläggning Stockholm)

Att lägga tak kräver specialiserad utbildning och erfarenhet, vilket inte alla har. Många som försöker lägga tak på egen hand har inte tillräcklig utbildning eller erfarenhet och kan därför inte identifiera faror eller risker på arbetsplatsen. Detta kan leda till olyckor som fall eller skador med verktyg.

 1. Dålig planering och förberedelse

Att lägga tak kräver en noggrann planering och förberedelse, inklusive att ha rätt verktyg, skydd och utrustning. Många som försöker lägga tak på egen hand gör inte tillräckligt med förberedelser eller har inte rätt verktyg och utrustning. Detta kan öka risken för skador eller olyckor på arbetsplatsen.

 1. Svåra arbetsförhållanden

Att lägga tak kan vara farligt på grund av de svåra arbetsförhållandena. Arbetet kräver ofta att man klättrar upp på taket och arbetar i höga höjder och ojämna ytor. Dåliga väderförhållanden som regn, snö och is kan också öka risken för olyckor.

 1. Brister i arbetsmiljön (och tegeltak)

Brister i arbetsmiljön kan också öka risken för skador när man lägger tak. Det kan inkludera dålig belysning, bristande ventilation eller förorenad luft. Det kan också vara farligt om det finns lösa eller trasiga delar på taket eller i arbetsområdet som kan orsaka en olycka.

 1. Stress och trötthet

Att lägga tak kan vara stressande och krävande arbete, vilket kan leda till trötthet och stress. När man är trött eller stressad ökar risken för misstag och olyckor. Det är därför viktigt att ta pauser och att vila när man känner sig trött eller stressad.

Sammanfattningsvis är det viktigt att förstå riskerna med att lägga tak (särskilt plåttak) och att vidta lämpliga åtgärder för att minimera dessa risker. Det inkluderar att ha tillräcklig utbildning och erfarenhet, att planera och förbereda sig noga, att använda rätt utrustning och skydd, att arbeta i en säker arbetsmiljö och att undvika stress och trötthet. Genom att vidta lämpliga försiktighetsåtgärder kan man minska risken för skador och olyckor när man lägger tak.

Det är också viktigt att komma ihåg att vissa typer av tak är farligare än andra, och att vissa byggmaterial och tekniker kan öka risken för olyckor. Till exempel kan metalltak bli hala och farliga att arbeta på om de är våta, medan vissa takmaterial kan innehålla farliga kemikalier eller asbest.

Om du planerar att lägga tak själv, är det viktigt att först undersöka vad som krävs och att se till att du har den rätta utbildningen och erfarenheten. Om du inte känner dig säker på dina färdigheter eller om du inte har rätt utrustning och skydd, är det bäst att anlita en professionell takläggare för att undvika skador och olyckor.

För att skydda dig själv, din takpapp och andra som arbetar med dig på taket, bör du också se till att använda rätt utrustning och skydd. Det inkluderar en säkerhetssele, hjälm, skyddsglasögon och handskar. Du bör också se till att arbetet är säkert genom att placera stegar och arbetsplattformar på ett säkert sätt och genom att undvika arbete i dåligt väder.

Slutligen är det viktigt att du tar hänsyn till säkerheten i alla steg av takläggningsprocessen, från planering och förberedelse till själva arbetet och avslutningen av projektet. Genom att vidta lämpliga försiktighetsåtgärder och att vara medveten om riskerna kan du undvika skador och olyckor och säkerställa att takläggningen utförs säkert och effektivt.…

Vad du bör tänka på vid fönsterbyten

När du börjar känna att det drar kallt efter golvet eller när du går nära vissa fönster då är det dags för ett fönster eller dörrutbyte. Det blir inte bara dragigare i ditt hem utan även betydligt mer kostsamt att underhålla uppvärmningen av huset. Samt att vinddraget även bidrar till förkylningar och huvudvärk. Det finns däremot en del saker att tänka på innan du påbörjar projektet.

Vilken typ av fönster är rätt för ditt hus

Det är viktigt med val utav fönster, inte bara att utseende passar dig och ditt hus, utan även vilken typ av fönster du ska använda för att få till ditt drömhus. Har du tid och möjlighet att underhålla dina fönster eller bör du välja något mer underhållningsfritt. Här tar vi upp några olika av de vanligare variationerna av fönster som finns ute på marknaden.

 • Pvc-fönster: Dessa fönster är tillverkade av materialet pvc. För att förenkla kan vi säga att det är en sorts lättare men stabil och ändå hållbar plast. Kompositfönster är ett annat namn det går under. Pvc-fönster kan tacka sin långa livslängd, samt goda isoleringsförmåga är huvudanledningarna till den ökade populariteten vi kan se idag.
 • Aluminiumfönster: Äldre träfönster brukar ofta bytas ut mot aluminiumfönster då det är både en mer hållbar samt vanligtvis även snyggare lösning vilken kräver mindre underhåll. Då de kan ha lite sämre isoleringsförmåga kan du däremot om du bor vid nordligare grader behöva lägga en extra slant och energi på att tilläggsisolera.
 • Träfönster: Ett uråldrigt recept som aldrig går ur tiden. Detta eftersom det är både snygga, isolerar bra och har enormt bra livslängd. Hållbarheten varierar mycket beroende på underhållning av träfönster vilket är viktigt att tänka på om du väljer träfönster till ditt hus.

Några för och nackdelar med dessa olika fönstervariationer

Pvc-fönster

Fördelar: Kräver nästan inget underhåll och har ett lägre pris än sina båda konkurrenter, trä och aluminium. Det är relativt enkelt att montera pvc fönster.

Nackdelar: För en del är det ogynnsamt att dessa fönster alltid öppnas inåt. Om en skada skulle uppstå kan det bli svårt att reparera eller måla om på grund utav materialet.

Aluminiumfönster

Fördelar: Denna typ av fönster tål alla typer av aggressiva väder och årstider. De kräver dessutom heller i princip inget underhåll. Den går att kombinera med trä för en traditionell känsla.

Nackdelar: Dem är nästintill omöjliga att måla om. Utöver detta så brukar priset ligga väldigt högt jämfört med de andra varianterna.

Träfönster

Fördelar: Träfönster är lätta att renovera och restaurera. De är perfekt för dig som vill ha en mer gammaldags känsla på ditt hus. De går att måla om i vilken färg du vill och det finns ett brett, relativt billigt utbud.

Nackdelar: Du behöver ha materialkunskap då kvalitén avgörs utav vissa faktorer till exempel, träslag samt tillverkare. Träfönster är mer brandfarliga vilket också är något du bör ha i åtanke.

Byta ut dina fönster själv eller anlita professionella fönstermontörer

Det finns egentligen dessa två olika för dig som inte har en hantverkskunnig pappa vilken alltid kommer till räddning och styr upp dina projekt.

Om du väljer att byta ut dem själv finns det en del saker du bör tänka på och många förberedelser mer information finns att hitta om du söker på nätet. Du bör även se till att du faktiskt har tiden till ditt projekt. Då det annars är lätt hänt att det är något som blir liggandes i flera veckor.

Väljer du att anlita en fönstermontör Piteå till att göra exempelvis din montering av pvc fönster eller för att byta ytterdörr eller montering av garageportar för du forska runt lite för att ta hitta en seriös, lämplig firma att hjälpa dig. Hos Wisti fönster får du alltid proffsig hjälp med till exempel montering av fönster eller byte av ytterdörrar.…

Anlita en miljövänlig städfirma

Kanske tror du att du måste använda medel med starka kemikalier för att faktiskt få det rent hemma. Men det är verkligen inte nödvändigt! Och inte behöver du heller blanda dina egna rengöringsmedel. Det finns en hel uppsjö av olika miljövänliga rengöringsmedel du kan köpa i vilken butik som helst.

Och du som gärna anlitar en städfirma Stockholm av olika anledningar, kan anlita en miljövänlig städfirma. Eftersom alternativet nu finns är det upp till dig att göra rätt val för planetens skull. Bara för att städfirman är miljövänlig betyder det inte att de är dyrare än andra! Utan ibland kan det faktiskt vara tvärtom.

Men bara för att du anlitar en städfirma för att hålla rent hemma betyder det ju inte att du själv aldrig städar. Var därför noga när du köper dina egna städprodukter och välj alltid det miljövänliga alternativet. Eftersom miljöfarliga produkter är dåliga för miljön men även för din hälsa borde du alltid ta det bättre alternativet.

Ogillar du att putsa fönster?

Även du som inte anlitar en städfirma för hela huset kan anlita fönsterputs Stockholm. Att ogilla att putsa fönster är du verkligen inte ensam om! Och att anlita en städfirma för att endast komma och putsa alla fönster i hemmet är vanligare än vad du tror. En miljövänlig städfirma använder sig av medel anpassade för miljön vid fönsterputsning Stockholm.

Hur ofta du behöver få dina fönster putsade är egentligen upp till dig. Kanske behöver du endast hjälp ett par gånger om året. Eller är du perfektionist som vill ha det helt rent jämt och ständigt? Då passar det alldeles utmärkt med fönsterputsning Stockholm en gång i månaden. Vilket i sig inte är särskilt ofta!

Dammsug innan moppning

Vet du om att det finns gifter från plastprodukter i dammet på golvet i ditt hem? Visst låter det obehagligt? Med det är faktiskt sant! Och på grund av denna obehagliga verklighet är det bättre att dammsuga innan du moppar. Om dessa gifter hamnar i soptunnan kommer de att brännas. Men om de hamnar i mopphinken hälls de ut i naturen.

För tyvärr är inte reningsverken förberedda för dessa mikroskopiska gifter som hamnar i vattnet. Utan de slinker igenom reningsprocessen vilket gör att gifterna till slut hamnar i naturen. Vilket självklart inte är bra för planeten och i slutändan djur och natur. Alla små förändringar du kan göra i din vardag påverkar miljön positivt!

Hur hittar du en miljövänlig städfirma

Oavsett om du är ute efter endast storstädning, fönsterputsning, flyttstädning Stockholm eller hemstädning bör du vända dig till en miljövänlig städfirma. För det första är det bättre för miljön. För det andra är det bättre för ditt samvete. Och när du stödjer ett miljövänligt företag skapar det ringar på vattnet som sprider sig.

Om du inte känner till en miljövänlig städfirma kan du alltid vända dig online. Med en enkel sökning får du fram flera alternativ. Men bara för att det står på hemsidan att de föredrar miljövänliga produkter behöver det inte betyda att så faktiskt är fallet. Gör därför noggranna efterforskningar och vänd dig till sociala medier.

När du sedan hittat en städfirma du gärna vill anlita är det smart att beställa endast en städning. På så sätt kan du undersöka vilka produkter de använder sig av. Samt känna av om den städfirman är något för dig. Gå på din egen magkänsla. Eftersom personalen oftast städar då du själv inte är hemma är det viktigt att allt känns rätt för dig själv.

Även företag borde anlita en miljövänlig städfirma

Små som stora företag har alltid en miljöpolicy. Men visar sig den verkligen i valet av städfirma? Hur är det på din arbetsplats? Använder ni er av miljövänliga produkter eller av farliga kemikalier då det städas? Det kan vara värt det att ta upp frågan på nästa personalmöte. Trots allt måste vi alla dra vårt strå till stacken! Boka Grön städning som din städfirma Solna och Stockholm.…

Renovera enkelt en trappa

En trappa inomhus används dagligen i hemmet och blir lätt sliten och ful med åren. En renovering av trappan kan därför lyfta hela hemmet. Det behöver inte vara särskilt dyrt att utföra renoveringen. Och dessutom är det mycket billigare att renovera än att byta ut hela trappan mot en ny.

Du som själv är händig kan säkert göra mycket av arbetet själv. Men det är säkrast att anlita en firma för att i alla fall se över trappan innan du påbörjar en renovering. Detta på grund av säkerheten. Du vill absolut inte falla och slå dig i trappan och inte heller att en familjemedlem ska råka ut för en olycka.

Olika tillvägagångssätt

Det är du själv som får välja tillvägagångssättet. Utgå från hur den befintliga trappan ser ut och det vardagliga slitaget på trappan. Om du har stora hundar är det smart med ett material som verkligen tål slitage. Med några enkla sökningar på internet får du fram otroligt mycket inspiration!

 • Trappmålning i vit eller i en annan snygg färg som följer temat i hemmet
 • Lacka om trappan, förutsatt att den inte är för sliten
 • Lägg nya trappsteg och betsa för ett snyggt, gammaldags utseende

Trapprenovering filtmatta i trappan? Det förändrar verkligen intrycket av hela hemmet. Samt att det är väldigt skönt under vinterns kalla dagar. Ta dig en funderare på vilken slags förändring du är ute efter och hur designen av den nya trappan fungerar med resten av hemmet.

Är trappstegen väldigt slitna?

I lite äldre hem är det vanligt att trappstegen är extremt utslitna och faktiskt behövs bytas ut. Men det betyder inte att du behöver byta ut hela trappan. Fråga helt enkelt olika firmor efter en trappstegsrenovering. På så sätt kan du renovera trappsteg för trappsteg. Och i detta läget kan du välja designen efter tycke.

Även om det kostar lite mer i material att renovera trappsteg är det verkligen värt det! Trappan får sig en välbehövlig uppfräschning som i sin tur fräschar upp hela hemmet. Dessutom kan du spara in lite på arbetstimmar då du väljer en trappstegsrenovering istället för att slipa, reparera och måla.

Se över säkerheten

Eftersom en trappa används väldigt mycket i hemmet, mycket mer än vad du tror och uppfattar. Är det väldigt viktigt att den fungerar väl ur säkerhetssynpunkt. Kanske är det inte bara designen som behöver en uppfräschning? Ta hjälp av experterna för att avgöra om trappan fortfarande är säker att använda.

När du ändå ska renovera trappstegen kan det vara snyggt att även byta ut räcket. Eller helt enkelt bara reparera och måla om räcket. Det finns ingen mening att spendera tid och pengar på att renovera trappan och sedan ha ett gammalt och slitet räcke. Och så har du ju även säkerheten att tänka på när det gäller räcket!

Hitta rätt firma för din renovering

Eftersom en trappa inte renoveras så ofta kanske du inte känner någon som kan rekommendera en bra firma. Men det är ändå värt att fråga nära och kära. Kanske har du tur! Men gör ändå lite efterforskningar om firman. Det är bättre att ta det säkra före det osäkra.

Men det går som alltid bra att vända sig till internet och göra en enkel sökning på renovera trappsteg eller trappstegsrenovering. På så sätt kan du få fram flera olika firmor med endast ett klick. Gör dina efterforskningar och läs igenom recensioner på sociala medier.

Ta sedan in minst tre offerter för att ha något att jämföra med. Jämför inte endast priset. Utan även materialet och arbetstimmarna. Fråga även om de lämnar någon garanti på sitt arbetet. I slutändan är det bäst att välja den firma som ger dig bäst magkänsla! Det är oftast den som fungerar bäst för dig. Boka trapprenovering Göteborg eller trapprenovering Västerås hos Svenska trappsteg. Vi finns givetvis i Stockholm också.…

Enkla steg för ett renare hem.

Städning ses som en nödvändighet, men är något som dom flesta försöker undvika.
Tiden man lägger ner på städningen är dyrbar så för att lägga så lite tid på detta så finns det saker man kan göra för att få ett rent hem på ett snabbt sätt.

Har man alltid det i ordning så behöver man inte utföra en snabb städrunda innan man får spontana gäster.
Att bädda sängen är något som förhöjer helheten snabbt i ett rum, har man nytvättade lakan så är det en fördel för att då känns luften genast lite friskare och luktar gott i rummet.

Disken är ju det som dom flesta uppmärksammar om man har en hög som behöver uppmärksamhet.
Genom att diska undan och torka disken direkt samt ställa allt på sin plats så frigör man utrymme och köket känns fräschare snabbt.
Orkar man inte städa själv varje dag så kan man anlita hemstädning Vallentuna för regelbundna besök av städpersonal.

Genom att Rut-avdraget har gjort det billigare så är det mer tillgängligt för fler hushåll att använda och anlita städföretag Täby som tillhandahåller städtjänster i hemmet.
Att vädra i sin bostad är effektivt där ett luftbyte gör att det luktar gott och att man piggnar till, det är en fördel att vädra sängkläderna med.

Har man barn så känner man till att det ofta hamnar saker på olika platser där det inte ska ligga.
Genom att alltid plocka undan oavsett hur lite det är så håller man det rent och fint i sin bostad.
Man kan komma överens om att din hemstädning Täby ska avlägga lite tid till att plocka undan under deras besök.

Ett bra tips är att ha en behållare av något slag som man lägger i allt som ska med till ett annat rum så det blir lättare att ta med sig.

 

 …

Enkla sätt för att piffa upp ditt hem

Ibland så är det dom enkla sakerna som kan piffa upp vardagen.

Heltidsarbete och andra viktiga saker i vardagen tar upp mycket tid och då har man inte alltid möjligheten att utföra det man vill ha gjort. Saker som att hänga upp den där tavlan du köpte för ett halvår sedan eller att rensa ut ogräset från rabatten.

Listan kan bli lång med saker som ska göras och då är det tur att det finns företag som arbetar med hushållsnära tjänster, hantverkshjälp Stockholm innebär allt från att få hjälp med att tapetsera om hemma till att sätta upp en hylla.

Hushållsnära tjänster blir allt mer populärare eftersom man kan göra avdrag på kostnaderna genom rut-avdrag som ger tillbaka en viss del av utgifterna genom skatteåterbäringen, många företag har redan räknat in detta i sina prissättningar.

Spara tid till annat.
Annan sak som med tar upp mycket tid i vardagen är städningen i sitt boende, man förväntas att göra något varje dag för att hålla det på en bra nivå men det blir inte alltid så.

Många anlitar en städfirma för hemstädning där man regelbundet allt från någon gång i veckan till någon gång i månaden får hem städpersonal som städar överenskomna moment. Det varierar från att bara få golvet städat till att man skurar av badrum och kök, det skräddarsyr man själv efter eget behov.

Det sista tipset i denna artikeln är att man kan alltid överväga ett färgbyte i något rum för att förmedla en annan känsla, ljusa färger bidrar till en mer öppen känsla där mörkare färger kan få det kännas mer personligt och mysigare. Med måleriarbeten kan man fördelaktigt skapa djup i ett rum med en fondvägg vilket innebär att man målar en vägg i ett rum i en helt annan färg som gärna får stå ut och bryta av temat. I ett ljust rum är det med fördel att man tar en dominant färg som står ut lite extra.…

Vad innebär det att bo i Hägersten?

Dom flesta som bor i Hägersten anlitar en helt otroligt bra städfirma som sköter det mesta i hemmet som har med städning att göra. Hemstädning Hägersten är det allra vanligaste som boende anlitar. Att hålla sitt hem rent har nästan blivit en statusgrej som vissa hushåll faktiskt inbördes tävlar gentemot varandra. Många hushåll som har heltidsanställda arbeten har inte tid att hålla det helt rent alltid som anställer en städfirma.

Man kan använda sig utav ett städbolag när man renoverat hemma och behöver ha hjälp med städningen, det heter då byggstädning Hägersten. Städfirman tar då hand om byggavfall som ska till återvinningen. Man får inte lov att slänga en gipsskiva i sina hushållssopor utan det måste till närmaste återvinningsstation. Är du trött på ditt nuvarande boende och vill snabbt komma iväg? Beställ då flyttstädning Hägersten för att slippa att ta hand om det där sista i din bostad.

En flyttstädning görs väldigt noggrant och efter protokoll så ingenting blir missat. Den som flyttar in efter dig kommer tycka att det är så rent att ingen någonsin har bott där tidigare bortsett från eventuellt slitage från möbler. Så gör som alla andra i Hägersten och anlita en städfirma idag och njut av livet.

 …

På jakt efter en ny kompressor till garaget?

I alla garage är det ett tvång för alla seriösa hemmafixare och bilägare att äga en kompressor. En kompressor kan man ha till mycket om inget annat så kan man se till att lufttrycket är rätt i dina däck. För att kolla lufttrycket så räcker det med en liten kompressor som en 12V Kompressor 8 liter tank som inte kräver ett vägguttag. Ska man ha en mutterdragare så krävs det en kompressor med större tank.

Gärna minst 50 liters tank då en mutterdragare drar över 400 liter i minuten. Detsamma gäller om man ska blästra eller måla något med tryckluft. Det är många som använder tryckluft till att blåsa rent saker med och det är okej om det är små saker man ska blåsa rent.

Man ska inte använda en kompressor att rengöra golv med för att det kan vara farligt. Smått damm som blåser upp och han hänga kvar i luften över en timme efter man blåst. Använd därför alltid munskydd när du använder tryckluft.
Tryckluft skall aldrig blåsas mot huden, det är väldigt farligt och kan leda till döden. Det som händer är att om man blåser mot huden så kan det bildas luftbubblor som går in i blodet och sedan hjärtat.…

Varför man väljer svensk helstav över fingerskarv

Ska man börja prata om kvalitet på limfog så pratar man oftast om helstav och fingerskarv. Skillnaden mellan dessa två är rätt stor när det gäller både utseende och kvalitet. Helskarvad limträskiva som är i kvistren furu är tillverkad på det sättet att man har hela stavar som är ihopsatta. Dessa stavar är utan avbrott från början till slut av trästycket.

Detta skapar en vridstyvhet och ett bra motstånd mot slitage. Dessutom så är det så få skarvar som kan släppa. En fingerskarv är gjord av flera mindre stavar så det finns skarvar på både längden och bredden. Självklart har fingerskarv en väldigt bra lägstanivå om man jämför med en spånskiva.

En limfog är så pass hållbar att man bygger trappor och bärande balkar av detta. Den höga noggrannheten som krävs när man skapar en limfog kräver tid och noggrannhet. Det är inte ovanligt att man manuellt får gå igenom och syna varje stav som godkänns. Kvistar sorteras bort om dom är större och hamnar i olika kvalitetsklasser.

Väljer man en limfog i diamantklass så får man verkligen det bästa som går att få. Väljer man Smaragdklass som är den lägsta får man ändå en skiva som är bra till bänkskivor och liknande.…

Vad kostar det att byta tak?

Det har blivit dags att fixa till den viktigaste delen i ett hus och det är taket.
Taket är något som behöver ses över och eventuellt bytas efter 20 år.

Vissa typer av tak som är väl lagt kan ligga utan åtgärd behövs i över 100 år så det handlar om vilket underhåll taket har fått under tiden.
Att lägga om taket varierar i kostnad beroende på materialval och inköp.

Det finns inga exakta summor när det gäller tak utan det beror helt och hållet på skick och underhåll. Vinklar, detaljer och storlek utgör en stor del om vad kostnaden kommer att landa på. Ska man ha utfört en takläggning Stockholm så finns det en uppsjö med olika entreprenörer. Det gäller att välja en entreprenör som har god ekonomi och stabilt antal anställda. Man vill inte välja ett företag som riskerar att gå i konkurs innan arbetet är utfört eller som tar längre tid på sig för att det inte finns tillräckligt med anställda.
När man lägger om ett tak så tittar man på helheten och om det bara behövs läggas om delvis eller om man vill byta material helt.

Är det en äldre bostad med en struktur som inte tål vikten av ett nytt tak utan att behöva byta takstolar så finns det alternativ. Att lägga fasadplåt är ett alternativ när man behöver ett tak som väger väldigt lite. Ett plåttak kräver lite mer underhåll än ett tegeltak men trots det väldigt lite underhåll.